2017 – et år med stor utvikling

Her kan du lese prosjekt musikkterapi og aktivitets prosjektrapport for 2017 i sin helhet.

Hilsen fra prosjektleder

For et år det har vært! Det har skjedd mye siden oppstart av prosjektet i 2012. Gjennom de seks årene jeg har vært prosjektleder har vi gått fra å være en musikkterapeut i en 60 % stilling til nå å være to musikkterapeuter som begge har fulltidsstillinger, i stor grad finansiert av eksterne midler. 

Det er stort å oppleve at mål vi satte oss flere år tilbake har blitt realisert. Vi har lenge hatt en målsetting om å starte opp med musikkterapi på avdeling for nyfødte og nå skjer det! Dette året har vi både etablert musikkterapi i en ny avdeling og utvidet det eksisterende tilbudet. I 2017 har vi hatt flere arrangement og aktiviteter enn noen gang. Etter hvert som musikkterapi blir mer kjent i klinikken, øker også etterspørselen. Dette er vi stolte av, og vi jobber med å finne en god balansegang mellom arbeid med arrangement og klinisk oppfølging av pasienter. Prosjektformen gir mye spillerom, og det inspirerer til kreativitet, nye ideer og utvikling. Parallelt med forbedring og utvidelse av prosjektet er det viktig å bevare det gode tilbudet vi har i dag. 

Innenfor musikkterapifaget har det også skjedd en stor utvikling. Musikkterapi blir anbefalt som behandling i stadig flere offentlige retningslinjer, blant annet i Helsedirektoratets retningslinje til barn og unge som er under palliativ behandling. Det er mye som tyder på at vi nå bare er i startfasen av utviklingen av musikkterapi som en egen profesjon på sykehus. 

Vi som er ansatt i prosjektet hadde ikke klart å få til så mye bra uten godt samarbeid med andre i klinikken. Vi takker for raushet, fleksibilitet og evne til improvisasjon i en uforutsigbar sykehushverdag. Jeg brenner for at barn og unge skal kjenne seg møtt og ivaretatt mens de er her hos oss. Det er meningsfullt å bidra inn i sykehushverdagen med et blikk som ser ressurser og som legger til rette for samspill på mange nivå. Musikk og aktivitet hører hjemme der det finnes barn og unge! 

Til slutt vil vi rette en stor takk til alle våre givere og samarbeidspartnere for støtte og godt samarbeid i 2017. 

Monika Overå Prosjektleder musikkterapi og aktivitet Barne- og ungdomsklinikken