Noen av de største miraklene i verden er ganske små.

Omkring 4000 barn fødes for tidlig i Norge hvert år. Man regnes som prematur hvis man er født før uke 37, men kan også være født så tidlig som uke 24! Den 17. november hvert år markeres Verdens Prematurdag, for å feire disse sterke barna og sette fokus på premature som pasientgruppe.

Prematurforeningen er vår samarbeidspart i musikkterapiprosjektet som pågår på Nyfødt Intensiv her på Ahus akkurat nå. Derfor hadde vi gleden av å samarbeide om å markere denne dagen!

Den 15. november holdt vi et arrangement for familiene på Nyfødt Intensiv. En representant fra Prematurforeningen kom og fortalte om arbeidet til foreningen, og etterpå holdt musikkterapeutene nyfødtkonsert. Det blev et fint og emosjonelt arrangement, og vi vil takke alle ansatte og familier som deltok!

ahus-konsert  ahus-m-prematurforeningen

På selve prematurdagen arrangerte Prematurforeningen en markering på Ullevål sykehus i Oslo. Vår musikkterapeut Catharina var med og bidro, både med musikkstund for barna på markeringen, og med musikkterapi for noen familier på Nyfødt Intensivavdelingen der.

Takk til Prematurforeningen for att vi fikk markere denne dagen sammen med dere!